Spillerum
Giraffen0
Krokodillen0
Indloggede0
Mobilspil
Igangværende3 164
I samarbejde med

Rating

Formålet med ratingen er at vise hvor god du er - ikke at belønne dig når du har vundet en kamp. Hvis du møder en spiller med lavere rating, så forventes du at vinde med en vis margin. Hvis ikke det lykkes dig, har du gjort det dårligere end det var forventet, og du får dermed en mindre rating som resultat - selvom du har vundet matchen.

Hvad påvirker din rating?

Din rating påvirkes af flere faktorer. Dels slutpoints for dig og din modstander i en given kamp, og dels din modstanders rating inden I begyndte kampen. Selv antallet af spillede kampe har betydning. Spiltypen eller tidspunktet for kampen har dog ingen betydning.

At afbryde en kamp

Hvis du afbryder en kamp, udregnes ratingen som normalt - men resulterer det i en ratingforbedring, bliver denne nulstillet for dig. Hvis du derfor afbryder en kamp, kan du ikke forbedre din rating. Hvis din modstander afbryder spillet, sker det tilsvarende - hvis du i beregningen får formindsket din rating, nulstilles denne ændring. Når en modstander derfor afbryder en kamp, kan du ikke miste rating.

For nørden i dig:


Ap = dine slutpoints i kampen.
Bp = modspillerens slutpoints i kampen.
Agr = din gamle rating.
Bgr = modspillerens gamle rating.
Am = antal kampe du har spillet.

Ændringen af din rating er givet ved formlen,

Spiller 3 eller 4 spillere, bliver det:


Antal kampe du har spilletFor at du som ny spiller hurtigere kan finde "dit" ratingniveau, så ændres værdien af sidste parameter, afhængigt  af hvor mange kampe du har spillet. Som du kan se i diagrammet bliver ratingforandringen 3 gange så stor i første kamp, i forhold til når du har spillet mange kampe. Efterhånden vægtes dette mindre, og efter 40-50 spil så betyder det ikke hvor mange yderligere kampe du har spillet.

Tre udfald

Ratingberegningen ser forskellig ud alt efter hvilket af følgende 3 udfald der indtræffer:

    * 1: Begge spillere har positive slutpoints.
    * 2: Du har positiv og modspilleren negative slutpoints.
    * 3: Du har negative slutpoints.


1: Begge spillere har positive slutpointsBilledet viser en kamp mellem to spillere med 1500 i rating med mange spillede kampe. Højden viser hvilken ratingforandring du får, alt efter hvordan kampen ender. Mørbkeblå resp. mørkerød betyder at du får maksimal formindskelse/forøgelse af rating. Grønt betyder at din rating ikke ændres. Maksimal øgning betyder en så stor øgning som mulig under hensyntagen til spillernes rating. Maximal formindskelse betyder så stor formindskelse som muligt under hensyntagen til spillernes rating.

2: Du har positive og modspilleren har negative slutpoints

Modspillerens points sættes til nul, hvilket gør at første parameter i formlen sættes til 1. Du får altså maksimalt forøgelse uanset hvor mange minuspoints modspilleren har.

3. Du har negative slutpoints

Dine slutpoints sættes til 0, hvilket gør at første parameter i formlen sættes til 0, hvilket igen gør at første del af formlen forsvinder og du får maksimal formindskelse. Eftersom første værdi af formlen forsvandt, får du samme formindskelse uanset pointtallet for din modstander.
Log Ind
Log ind
Ordkamp er gratis!
Vil du være medlem?