Spillerum
Giraffen0
Krokodillen0
Indloggede0
Mobilspil
Igangværende2 768
I samarbejde med

Spilleregler

Ordkamp er et ordspil for 2-4 spillere hvor det gælder om at flette ord sammen på et spillebræt ved hjælp af bogstavsbrikker. Målet er at få så mange point som muligt ved at placere brikkerne i forskellige pointgivende kombinationer. Flest point vinder!


Bogstavsbrikkerne

I alt findes der 102 bogstavsbrikker, heraf to blanke. Hvert bogstav forekommer i et vist antal og er værd et vist antal point, angivet i brikkens nedre højre hjørne. De blanke brikker har ingen pointværdi, men en blank brik fungerer som en ”joker” og kan anvendes som hvilket som helst bogstav. Det bogstav som den blanke brik tildeles kan ikke ændres under det fortsatte spil. På Ordkamp vælger du hvilket bogstav den blanke brik skal udgøre ved at føre musen over brikken og holde venstre museknap ned i 1-2 sekunder. Derefter vælger du et bogstav og slipper museknappen.

Spillebrættet

Spillebrættet består af et firkantet mønster med 15x15 firkanter. På spillebrættet findes specielle bonusfirkanter (vis placering og antal afhænger af valget af spillebræt).

Disse firkanter giver henholdsvis dobbelt og tredobbelt antal bogstavspoint for den brik som placeres på nogen af disse firkanter.

Disse firkanter giver henholdsvis dobbelt og tredobbelt antal ordpoint når en brik lægges på nogen af disse firkanter. OBS: Bonuspoint gælder kun første gang en brik lægges på nogen af disse firkanter. Derefter får brikken sit ”normale” bogstavsværdi.

Der findes tre forskellige spillebrætter: Tilfældig, klassisk og speciel. Speciel har et lidt anderledes design og flere bonusfirkanter, mens tilfældig er et antal forudbestemte firkanter som placeres tilfældigt.

En spilleomgang

Hver begynder med syv brikker på hånden. De øvrige brikker befinder sig i "brikposen". Antallet af brikker hos hver spiller forbliver herefter 7 under hele spillet, indtil der ikke findes flere brikker tilbage i posen.

I hver omgang kan spilleren efter tur vælge imellem at bytte brikker, stå over, eller placere bogstavsbrikker på spillebrættet. Der kan kun byttes brikker hvis der findes mindst 7 brikker tilbage i posen. For at bytte, placeres de bogstaver man vil bytte, et sted på brættet og trykker på knappen "Byt brikker". Hvis man vil stå over, trykkes på knappen "Pas". Vælger en spiller at placere brikker på spillebrættet, opnås der points for hvert nyt ord der dannes. Hvert nyt ords points findes ved at summere pointtallet for hvert af brikkerne der indgår i ordet (bonusfelter tæller naturligvis med i dette regnskab).

Opbygge og placere ord.

Den spiller som laver det første ord, skal placere det så nogle af bogstaverne ligger på spillebrættets midterfelt. Dette felt giver ved første brug, dobbelt points. Nye ord efter dette første ord, kan skabes på een af følgende fem måder:

1) Een eller flere brikker lægges foran eller bagved et ord, så der derved skabes et nyt ord.

Eksempel: TANG kan blive til STANGE


2)
Ord kan lægges i en vinkel på et andet ord. Der skal derved benyttes eet af bogstaverne i det gamle ord.

Eksempel: HALT placeres igennem A i STANGE


 
3) Et nyt ord kan dannes ved at placere brikker parallelt til et allerede lavet ord. Alle bogstaverne ved siden af hinanden skal danne et ord.

Eksempel: OVEN placeres parallelt med  G og E i STANGEHer placeres OVEN horisontalt, således at ordene OG og VE dannes. I dette tilfælde dannes mere end eet ord på een gang - og hvert nyt ord giver points. Hvert bogstav tælles i de ord det indgår: V i OVEN regnes både med i OVEN og i ordet VE.
 

4)
Et nyt ord kan også placeres vinkelret på begyndelsen eller afslutningen af et allerede udlagt ord - hvis denne handling resulterer i to nye ord.

Eksempel:  TERMIN placeres således at ordet HALTE dannes.


5)
En spiller kan også "bygge" imellem allerede placerede ord:

Eksempel: VELLIDT placeres mellem VE og I i TERMIN.


Hvilke ord godkendes?


Alle ord i Retskrivningsordbogen (fra 2012) og disse ords bøjninger er godkendte på Ordkamp. Der er dog et par undtagelser:

  • Ord som indholder tegn som ikke er et bogstav: f.eks. A4-FORMAT og A-BREV.
  • Ord som kun indeholder et flerordsudtryk, der står som selvstændigt opslag, f.eks. AL DENTE.
  • Ord som kun står markerede som forkortninger og ikke som substantiv f.eks. ATP og ADHD.
Ord med accent (f.eks. ALLÉ og MOSKÉ) er tilladte at bruge, selvom accenten ikke er med på bogstavsbrikken.

Bingo

Hvis en spiller i eet træk kan placere samtlige syv brikker (en såkaldt "bingo"), belønnes denne med 50 bonuspoints (som lægges til pointene for det dannede ord).

Spillets afslutning

Spillet er slut når der ikke længere er flere brikker tilbage i posen, og een af spillerne har placeret alle sine brikker han/hun har på hånden. Spillet kan også afsluttes hvis samtlige spillere melder pas, bytter eller mislykkes med at lægge ord 3 gange i træk.

Pointfradrag/tillæg

Den  spiller som stadig har brikker tilbage når spillet er slut, får pointfradrag for disse brikker. Et Z og et S tilbage giver f.eks. 8+2=10 points i fradrag. Den spiller som har placeret alle sine brikker, får et pointtillæg, svarende til summen af de øvrige modspilleres pointfradrag.

Tidsfradrag

En spiller kan yderligere få pointfradrag ved spillets afslutning, hvis spilleren har overskredet den tidsgrænse der gjaldt for det aktuelle spil.
Denne tidsgrænse afhænger af om kampen spilles som Panik! (6 minutter i alt), Hast (12 minutter), Stress (20 minutter), Hurtig (30 minutter), Normal (60 minutter) eller Ubegrænset (ingen tidsgrænse).

For hvert påbegyndt minut over tidsgrænsen, straffes spilleren med 10 minuspoints, desuden ved Panik! og Hast får spilleren 10 minuspoints for hvert 15. sekund.

Et spil afsluttes automatisk hvis nogen af spillerne bruger mere end 5 minutter over tiden.
Log Ind
Log ind
Ordkamp er gratis!
Vil du være medlem?